Chirurdzy naczyniowi

lek. Przemysław Jacek Konczalski

chirurg naczyniowy

Tytuł specjalisty chirurgii ogólnej uzyskał w 2004 roku. W latach 2003 oraz 2005-2006 pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej Albertinenkrankenhaus i Klinikum Osnabruckerland w Dissen (Niemcy).
Następnie w latach 2007-2009 w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. W roku 2010 rozpoczął pracę w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Wolskiego w Warszawie. Tytuł specjalisty chirurgii naczyniowej uzyskał w listopadzie 2013 roku. W latach 2013-2015 pracował w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. W latach 2016 -2021 pracował w Oddziale Chirurgi Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
Uczestnictwo w konferencjach w kraju i za granicą, udział w licznych sympozjach oraz szkoleniach  sprawiają, że może zdobywać nową wiedzę, by lepiej pomagać swoim pacjentom. Wiedza i empatia  pozwalają na indywidualne podejście, które jest niezwykle cenione przez pacjentów 
Specjalizuje się w leczeniu żylaków kończyn dolnych metodami charakteryzującymi się małą inwazyjnością – m.in. przy pomocy urządzenia Venaseal, skleroterapii czy laserowym zamykaniem żylaków( firmy BioLitec).