ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

Osocze bogatopłytkowe – zwane również osoczem PRP (Platelet Rich Plasma) – to substancja wyodrębniana bezpośrednio z krwi pacjenta. Od pacjenta pobiera się niewielką ilość krwi, porównywalną do tej pobieranej do standardowych badań laboratoryjnych, następnie umieszcza się ją w specjalnej wirówce. Już po kilku minutach wirowania dochodzi do rozdzielenia poszczególnych składników krwi, w tym do wyodrębnienia osocza bogatopłytkowego.
Osocze bogatopłytkowe jest podstawowym składnikiem elementów naturalnego procesu obrony i regeneracji organizmu przy wszelkich urazach. Stanowi wielki potencjał dla naprawy tkanek w trakcie procesu gojenia, dzięki tzw. czynnikom wzrostu, który szczególnie wpływają na odbudowę mięśni i ścięgien. Dzięki temu, niektóre schorzenia ortopedyczne można wyleczyć bez konieczności operowania.

WSKAZANIA DO ZABIEGU OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM W ORTOPEDII:
- zerwanie więzadeł krzyżowych,
- zerwanie łękotki
- kolano skoczka, kolano biegacza,
- łokieć golfisty,
- zespół cieśni podbarkowej,
- utrudniony zrost po złamaniach kości,
- stany przeciążeniowe stawów

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:
- cukrzyca,
- choroby krwi, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych,
- choroby nowotworowe,
- aktywna infekcja

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Dzień przed i w dniu zabiegu Pacjent musi się nawadniać. Należy przyjmować  płyny w dniu poprzedzającym zabieg oraz w dniu zabiegu (minimum 2-3 litry wody). Dzięki temu uzyskuje się więcej osocza, a jednocześnie jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia skrzepu czyli konieczności powtórzenia procedury.
Pacjent nie powinien przyjmować leków z grupy NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. Ibuprofen, Ketoprofen, Dicofenac pod każdą postacią również zewnętrznie (w razie konieczności przyjęcia leku przeciwbólowego, przeciwgorączkowego) – może go przyjąć na 3 dni przed zabiegiem.

ZALECENIA PO ZABIEGU:
Pacjenci po podaniu osocza do kończyny dolnej muszą być zaopatrzeni w kule łokciowe. 
Pacjenci po zabiegu na kończynie górnej muszą być zaopatrzeni w odpowiedni rodzaj unieruchomienia kończyny np. ortezę lub temblak. 
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez cały okres unieruchomienia kończyny dolnej oraz siedem dni po, należy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową. 
Pacjent po podaniu PRP nie może sam prowadzić samochodu. 
Wizyta kontrolna powinna odbyć się 7-10 dni po podaniu koncentratu bogatopłytkowego. Jej celem jest ocena funkcji kończyny oraz natężenia występujących dolegliwości bólowych.
Po 4-6 tygodniach po podaniu PRP w celu oceny funkcji kończyny, subiektywnych odczuć pacjenta oraz występujących dolegliwości bólowych. 
Przy przewlekłych schorzeniach o nasilonych objawach czasem wskazane jest powtórzenie zabiegu po 3-4 miesiącach.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na wizytę w Naszej Przychodni.