WAZEKTOMIA

Do oferty naszych zabiegów dołączyliśmy zabiegi wazektomii.
Jest to metoda traktowana jako antykoncepcja dla mężczyzn.
Zabieg odbywa się w warunkach ambulatoryjnych i nie należy do skomplikowanych.

Przebieg zabiegu:
Wazektomia jest zabiegiem polegającym na przecięciu ciągłości nasieniowodów. Zabieg może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych i nie należy do skomplikowanych. Istotną kwestią jest brak stosowania skalpela oraz zakładania szwów, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstawania krwiaków, dolegliwości bólowych oraz możliwość zakażenia. Pacjenci wracają do aktywności seksualnej w krótkim czasie.

W pierwszym etapie zabiegu zostaje znieczulona skóra moszny, w następnym przecina się nasieniowody, około 3 cm od najądrza. Ważne jest to, że wazektomia jest zupełnie bezbolesna, pacjent może odczuwać jedynie dyskomfort.
Nasieniowody zamyka się przy pomocy elektrokoagulacji igłowej, a ich końce umieszcza się w różnych przedziałach moszny (tzw. przełożenie powięzi). Ogranicza się przez to możliwość ponownego złączenia nasieniowodów do 0,5%. Istnieje możliwość wykonania zabiegu metodą kanadyjską, przy której nasieniowody zostają otwarte, a sam zabieg trwa około 60 minut.

W jakim wieku można wykonać wazektomię?
Wiek pacjenta nie jest czynnikiem decydującym ale granica wiekowa zależy od prawa obowiązującego w konkretnym kraju. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych wazektomię można wykonać po ukończeniu 18 roku życia ale w krajach skandynawskich dopiero po ukończeniu 25 roku życia. 
W Polsce nie ma regulacji prawnych, więc do każdego pacjenta stosuje się indywidualnie podejście. Badania pokazały, że pacjenci którzy wykonali wazektomię przed 30 rokiem życia, dużo częściej żałują swojej decyzji niż pacjenci starsi. Niezwykle istotnym czynnikiem jest świadomość pacjenta, stan cywilny oraz ilość posiadanych dzieci. Decyzja powinna być przemyślana i podjęta bez żadnego stresu.
Lekarz powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę dobro pacjenta, dlatego ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeżeli stwierdzi, że zabieg negatywnie może wpłynąć na zdrowie psychiczne (żałowanie decyzji, depresja) oraz fizyczne pacjenta (chęć dalszego posiadania dzieci mimo zabiegu, wykonanie zabiegu z powodów kłopotów w małżeństwie, brak partnera seksualnego). Odmienna orientacja seksualna nie jest przeszkodą do wykonania wazektomii.

Czy wazektomia jest odwracalna?
Wazektomia jest odwracalna, lecz ponowne odtworzenie ciągłości nasieniowodów jest zabiegiem dużo bardziej skomplikowanym, kosztownym oraz niegwarantującym przywrócenia płodności. 

Zabieg przywracający ciągłość nasieniowodów nazywa się wazo-wazostomią, wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym i trwa przynajmniej kilka godzin. Wazo-wazostomia wymaga użycia mikroskopu ze względu na bardzo małe światło nasieniowód. Nawet prawidłowo wykonany zabieg daje jedynie do 77% skuteczności.
Negatywny wpływ na powodzenie zabiegu ma czas jaki upłynął od wazektomii, ponieważ  z czasem u większości pacjentów organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym plemnikom. Duże znaczenie powodzenia ciąży po rekonstrukcji jest również wiek partnerki. Pacjentom którzy decydują się na wazektomię z myślą o ewentualnym odwróceniem zabiegu, zaleca się zamrożenie nasienia, które w przypadku niepowodzenia zabiegu może być użyte do pozaustrojowego zapłodnienia.

Czy wazektomia działa natychmiast?
Wazektomia nie działa natychmiast! Ważne jest, aby wykonać badanie ogólne nasienia 3 miesiące po zabiegu, dzięki któremu można ocenić efektywność wazektomii. Nasienie nie zawiera ruchomych plemników po upływie 3 miesięcy u  około 80% mężczyzn. W przypadku plemników nieruchomych ich ilość nie powinna przekraczać 100 tysięcy w 1 ml. W przeciągu tych 3 miesięcy niezbędnych jest minimum 20-30 wytrysków, żeby całkowicie oczyścić nasieniowody z pozostałych plemników. Pacjent powinien niezwłocznie przesłać wynik badania nasienia lekarzowi, który przeprowadził zabieg. Urolog po analizie wyniku poinformuje pacjenta (najczęściej telefonicznie), czy można rozpocząć współżycie bez zabezpieczenia. Jeżeli po wykonaniu badania nasienia stwierdza się obecność ruchomych plemników w ilości większej niż 100 tysięcy w 1 ml, to konieczne jest wykonanie kolejnego badania w odstępie 6 tygodni. Obowiązuje ta sama zasada odnośnie ilości wytrysków. Obecność ruchomych plemników po 6 miesiącach od wazektomii wymaga ponownego wykonania zabiegu. 

Cena zabiegu wazektomii  2 500zł

Zabieg wykonuje urolog lek. Marek Sowa (na zabieg wazektomii należy umawiać się wyłącznie telefonicznie)

 

flaga_UA  

Вазэктомия, рассматриваемая как контрацепция для мужчин, представляет собой несложную процедуру, пресечения непрерывности семявыносящих протоков.

Пробег. Для выполнения вазэктомии не нужен скальпель или швы. Вся процедура занимает около 60 минут и являеися абсолютно безболезненной. Пациенты быстро возвращаются к нормальной сексуальной активности.

Когда это работает? Вазэктомия эффективна через 3 месяца у 80% мужчин, но подвижная сперма может появиться до 6 месяцев после операции. Поэтому лучше всего проверить сперму примерно через 3 месяца.

Возраст. В польском законодательстве нет регулирования возраста пациента. Все зависит от индивидуальных взглядов и предрасположенности, однако мы рекомендуем проводить процедуру после 25-30 лет.

Обратимость. Вазэктомия обратима, но восстановление преемственности семявыносящих протоков является гораздо более сложной, дорогостоящей и негарантированной процедурой восстановления фертильности. Процедура инверсии фертильности длится несколько часов и эффективна в 77% случаев. 

 

flaga_GB

Vasectomy, considered as a method of contraception for men, is an uncomplicated procedure. It's about cutting the continuity of the spermatic cord.

Procedure. To perform a vasectomy, a scalpel is not needed, so there won't be any stitches. The whole "operation" takes about 60 minutes and is completely painless. Patients quickly return to normal sexual activity.

When does it work? Vasectomy is effective after 3 months in 80% men, but mobile sperm can appear up to 6 months after the procedure. Therefore, it is best to examine the semen after about 3 months.

Age. In Polish law there is no regulation regarding the age of the patient. It all depends on individual views and predisposition, however, we recommend considering it after 25-30 years of age.

Reversibility. Vasectomy is reversible, but the restoration of the continuity of the spermatic cord is a much more complicated procedure. It is expensive and does not guarantee the 100% restoration of fertility. Reversal procedure takes several hours and is effective in 77% of cases.