Kardiolodzy

dr n. med. Cezary Ostrowski

kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista kardiologii z ponad 20-letnim stażem. Ma wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentami z chorobami układu krążenia. Kilka lat prowadził pododdział kardiologii nieinwazyjnej w jednym z trójmiejskich szpitali. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą w zakresie diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu i nadciśnienia tętniczego.

dr n. med. Rafał Gałąska

kardiolog

Ponad 20 letnie doświadczenie w Klinice Kardiologii GUMed. Główny obszar zainteresowań to choroba wieńcowa, hipercholesterolemia, miażdżyca, wady serca, kardiomiopatie, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (sekcja Diagnostyki Obrazowej Serca). Specjalizuje się m. in. w diagnostyce obrazowej serca w tym szczególnie w echokardiografii (także echokardiografia przezprzełykowa i 3D) - posiada dyplomy potwierdzające umiejętności z tego zakresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Radiologicznego. Uczestnik licznych szkoleń zagranicznych oraz krajowych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu kardiologii w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, w tym trudnych diagnostycznie przypadków klinicznych.

dr n. med. Eliza Miszkowska-Nagórna

kardiolog

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Od początku pracy zawodowej związana była z Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje jako adiunkt do chwili obecnej. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych a w 2019 roku specjalizację z kardiologii. Równolegle z działalnością usługową na rzecz pacjentów uczestniczy w  projektach naukowych i badaniach klinicznych prowadzonych w macierzystej Klinice, jest także autorem i współautorem prac naukowych i doniesień zjazdowych. W 2015 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą porównania metod pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z migotaniem przedsionków.
Szczególnym obszarem zainteresowań jest leczenie i diagnostyka nadciśnienia tętniczego -  zarówno pierwotnego jak i wtórnego, a także choroby niedokrwiennej i niewydolności serca.
W swojej praktyce zwraca uwagę na kompleksowe podejście do każdego pacjenta, zwłaszcza na powiązanie schorzeń sercowo-naczyniowych z innymi chorobami narządów wewnętrznych. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i kursach.
Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.