USG PIERSI GDYNIA (obrazowanie metodą ELASTOGRAFII)

USG piersi to podstawowe badanie diagnostyczne wykonywane za pomocą ultradźwięków, pozwalające na ocenę budowy piersi, przewodów mlecznych i tkanki łącznej oraz wykrycie nieprawidłowości w obrębie tego narządu.
W przychodni MEDYCZNA GDYNIA oferujemy Państwu badanie usg piersi nowoczesnym, wysokiej jakości aparatem ARIETTA (FujiFilm).

button_umow-wizyte-online 

USG piersi to podstawowe badanie diagnostyczne wykonywane za pomocą ultradźwięków, pozwalające na ocenę budowy piersi, przewodów mlecznych i tkanki łącznej oraz wykrycie nieprawidłowości w obrębie tego narządu. Elastografia to najnowsza technika badania ultrasonograficznego, która jest wykorzystywana w najwyższej klasy aparatach USG. Elastografia umożliwia nie tylko wykrycie guza piersi, ale jednocześnie pokazuje czy jest to guz łagodny czy złośliwy.

WSKAZANIA DO BADANIA USG PIERSI:
Zalecane jest wykonywanie usg piersi kontrolnie raz w roku u kobiet w wieku między 20 a 40 rokiem życia. Po 40 roku życia zalecane w pierwszej kolejności jest wykonanie mammografii. Dodatkowo usg piersi wskazane jest w przypadku:
• Jakichkolwiek zmian wykrytych podczas samobadania piersi,
• Wycieku z brodawki
• Bólu niewiadomego pochodzenia
• Jako uzupełnienie mammografii,
• Przed biopsją piersi,
• U kobiet należących do grupy ryzyka raka piersi – u których wykryto mutacje genów BRCA1 i BRCA2

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
Badanie usg piersi nie wymaga przygotowania od pacjentki. Zaleca się je wykonać w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego. W późniejszym czasie piersi mogą być obrzmiałe, co może wpłynąć na jakość badania.

PRZEBIEG BADANIA:
Do badania usg piersi pacjentka kładzie się na kozetce na plecach, radiolog poprosi o położenie ręki pod głowę. Na piersi oraz okolicę pachy nakładany jest specjalny żel, który ułatwia przewodzenie fal ultradźwiękowych. Lekarz przykłada specjalną sondę i przesuwa po całym obszarze badania. Obraz ukazuje się na ekranie monitora.

CZAS TRWANIA BADANIA:
Badanie trwa ok 15 minut. Jest bezbolesne, nieinwazyjne a jego wynik otrzymywany jest od razu na wizycie.

 

 

УЗИ молочной железы - это основное диагностическое исследование, проводимое с помощью ультразвука, позволяющее оценить структуру груди, молочные протоки и соединительную ткань и выявить аномалии в этом органе. Эластография - это новейшая техника ультразвукового исследования, которая используется в ультразвуковых аппаратах высшего класса. Эластография позволяет не только обнаружить опухоль молочной железы, но в то же время показывает, является ли это доброкачественной или злокачественной опухолью.
Показания. Рекомендуется проводить УЗИ молочной железы один раз в год у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Кроме того, УЗИ молочной железы показано в случае:
• Любые изменения, обнаруженные при самообследовании груди,
• Утечки из соска
• Боль неизвестного происхождения
• Как дополнение к маммографии,
• Перед биопсией груди,
• У женщин, относящихся к группе риска рака молочной железы.
Подготовка. УЗИ молочной железы не требует подготовки от пациентки. Их рекомендуется делать в первой половине менструального цикла.
Проведение. Пациентка ложится на кушетку на спину, рентгенолог попросит положить руку под голову. На грудь и область подмышек наносится специальный гель, который облегчает проведение ультразвуковых волн. Врач прикладывает специальный зонд и проводит по всей области исследования. Изображение отображается на экране монитора. Исследование занимает около 15 минут.

 

Breast ultrasound is a basic diagnostic examination performed with the use of ultrasound, allowing the assessment of the structure of the breast, milk ducts and connective tissue, and the detection of abnormalities within this organ. Elastography is the latest technique of ultrasound examination, which is used in the highest-class ultrasound machines. It allows not only to detect a breast tumor, but also shows whether it is a benign or malignant tumor.
Indications. It is recommended to perform breast ultrasound once a year in women between 20 and 40 years of age. Additionally, breast ultrasound is recommended in the case of:
• Any changes detected during breast self-examination,
• Leakage from the nipple
• Pain of unknown origin
• As a complement to mammography,
• Before a breast biopsy,
• In women who are at risk of breast cancer.
Preparation. Breast ultrasound does not require any preparation from the patient. It is recommended to do them in the first half of the menstrual cycle.
Process. The patient is placed on the couch on her back, the radiologist will ask to put her hand under her head. A special gel is applied to the breast and armpit area, which facilitates the conduction of ultrasound waves. The doctor places a special probe and moves it over the entire area of the examination. The image appears on the monitor screen.and measured by the doctor. It takes about 15 minutes.

 

 

 

USG PIERSI GDYNIA

Przychodnia Medyczna Gdynia znajduje się w centrum Gdyni, w miejscu które jest bardzo dobrze skomunikowane z całym trójmiastem – ok 30 metrów od przystanku autobusowego/trolejbusowego, ok 100 metrów od przystanku SKM.  Jesteśmy jedyną przychodnią w Trójmieście, która przyjmuje pacjentów 7 dni w tygodniu. 
Badania usg piersi w Naszej przychodni wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów, przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. USG piersi przeprowadzane w przychodni Medyczna Gdynia wykonywane jest na aparacie Voluson S6, z możliwością obrazowania metodą elastografii. Niewiele przychodni wykonujących usg piersi w Gdyni wykonuje taką diagnostykę na tak wysokiej klasy aparacie. Metoda elastografii pozwala na uzyskanie dużo bardziej precyzyjnych danych obrazu niż ultrasonografia klasyczna. Elastografia umożliwia nie tylko wykrycie guza w piersi, ale jednocześnie pozwala ocenić, czy guz jest łagodny czy złośliwy. Badanie opiera się na ocenie twardości (sztywności) zmiany, co odróżnia raka od zmian łagodnych. 
Dlatego jeśli szukasz w internecie USG PIERSI GDYNIA wybierz przychodnię Medyczna Gdynia. 

Jakie są wskazania do badania?

Zalecane jest wykonywanie USG piersi kontrolnie raz w roku u kobiet w wieku między 20 a 40 rokiem życia. Natomiast po 40 roku życia zalecane w pierwszej kolejności jest wykonanie mammografii i uzupełniane badaniem USG. Dodatkowo usg piersi wskazane jest w przypadku:

- jakichkolwiek zmian wykrytych podczas samobadania piersi,
- wycieku z brodawki,
- bólu niewiadomego pochodzenia,
- jako uzupełnienie mammografii,
- przed biopsją piersi,
- u kobiet należących do grupy ryzyka raka piersi – u których wykryto mutacje genów BRCA1 i BRCA2.

Nasza przychodnia oferująca USG piersi w Gdyni gwarantuje pełen profesjonalizm, terminowość, oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego pacjenta.

Czy do badania usg piersi należy się przygotować?

Badanie USG piersi nie wymaga specjalnego przygotowania od pacjentki.  Jednak zaleca się wykonywać je w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego ponieważ w późniejszym czasie piersi mogą być obrzmiałe, co może wpłynąć na jakość i komfort badania.

Jak wygląda badanie usg piersi?

Do badania USG piersi pacjentka kładzie się na kozetce na plecach, radiolog poprosi o położenie ręki pod głowę. Na piersi oraz okolicę pachy lekarz nakłada specjalny żel, który ułatwia przewodzenie fal ultradźwiękowych. Następnie lekarz przykłada specjalną sondę i przesuwa po całym obszarze badania. Obraz ukazuje się na ekranie monitora. Badanie jest bezbolesne dla pacjentki. Czas trwania badania to ok. 15 minut. Wynik pacjentka otrzymuje bezpośrednio po wykonanym badaniu. 

Cennik badań USG PIERSI GDYNIA:

Koszt badania (metoda obrazowania elastografii) - od 230zł – szczegółowe informacje dotyczące ceny udzielane są telefonicznie lub bezpośrednio w rejestracji.
Zespół radiologów/diagnostów usg w przychodni Medyczna Gdynia:
Lek. Olga Przychodzeń – Łapa
Lek. Maciej Skałbania
Lek. Aleksandra Żurek
Nasza wysoce wyspecjalizowana i wyselekcjonowana kadra oferująca USG piersi w Gdyni serdecznie zaprasza do zapoznania się całą ofertą badań i zabiegów dostępnych w Naszej przychodni.