BADANIA PRENATALNE GDYNIA

Badania prenatalne wykonuje się w celu wykrycia u płodu chorób genetycznych, wad rozwojowych i/lub kardiologicznych już we wczesnym etapie ciąży. Taka informacja na początku ciąży jest niezwykle cenna, ponieważ umożliwia przeprowadzenie odpowiednich zabiegów w okresie płodowym – o ile jest to możliwe. Rozpoznanie choroby przed porodem pozwala również opracować lekarzom plan działania po urodzeniu dziecka.

button_umow-wizyte-online 

USG PRENATALNE

Usg prenatalne ciąży jest badaniem zupełnie bezpiecznym zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Dzięki ultradźwiękom o odpowiedniej częstotliwości można uzyskać obraz płodu oraz jego narządów wewnętrznych. Usg prenatalne to bardzo dokładne badanie, które pozwala określić, czy płód rozwija się prawidłowo.
Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego rekomendują wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych u każdej kobiety w ciąży bez względu na wiek.

WSKAZANIA DO BADANIA:
Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego rekomendują wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych u każdej kobiety w ciąży bez względu na wiek, a w szczególności w przypadku:
- kobiet po 35 roku życia.
- kobiet, które urodziły dziecko z wadą genetyczną,
- kobiet, które są nosicielkami wad genetycznych,
- kobiet, u których wcześniejsze badanie usg dało wynik nieprawidłowy,
Pierwsze USG prenatalne kobieta powinna wykonać pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Podczas tego badania lekarz sprawdza pęcherzyk ciążowy i żółtkowy, grubość fałdu karkowego, kości nosowe dziecka, wymiary i kształt poszczególnych organów płodu, pracę serca dziecka, długość kości udowych, łożysko, płyn owodniowy i pępowinę. Dzięki temu badaniu można stwierdzić takie choroby genetyczne u płodu, jak zespół Edwardsa, zespół Turnera, zespół Downa, a także wady wrodzone serca, bezmózgowie, wodogłowie, rozszczep kręgosłupa, rozszczep wargi, karłowatość. Wówczas za pomocą ultrasonografu przyszła mama dowiaduje się, czy występują wady płodu, w jakim wieku jest ciąża, czy płód jest żywy, a także w przypadku ciąży wielopłodowej oceniana jest ilość łożysk i worków owodniowych czyli kosmówkowość i owodniowość. To wszystko ma ogromne znaczenie dla dalszej diagnostyki i postępowania w ciąży.
Drugie USG prenatalne kobieta powinna wykonać pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży. Podczas tego USG można określić położenie łożyska, a także można dokładnie zbadać każda część ciała płodu, jego wielkość oraz ilość wód płodowych. Możliwe jest z mierzenie szyjki macicy, a nawet zobaczenie zarysów twarzy dziecka.
Trzecie USG prenatalne powinno być wykonane pomiędzy 30, a 32 tygodniem ciąży. Wtedy lekarz ocenia wagę płodu i jego wielkość. W dalszym ciągu ocenia ilość wód płodowych, ocenia łożysko, a także ocenia przepływ krwi do łożyska i płodu

PRZEBIEG BADANIA:
USG prenatalne nie wymaga rozbierania się, ponieważ wykonuje się je przez powłoki brzuszne – wystarczy odsłonić brzuch. W niektórych przypadkach jednak ginekolog może zadecydować o przeprowadzeniu badania transwaginalnego – przez pochwę.
Lekarz poprosi pacjentkę o  położenie się na leżance, następnie głowicą ultrasonografu przesuwa po brzuchu pacjentki (jest to całkowicie bezbolesne), a w tym samym czasie przyszła mama i lekarz widzą obraz dziecka na monitorze. Ginekolog ocenia konkretne parametry i na bieżąco informuje kobietę o ich prawidłowości.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
Przygotowanie do badania usg prenatalnego najlepiej ustalić bezpośrednio z lekarzem wykonującym badanie, jednak najlepiej jest przyjść na czczo, z pustym pęcherzem.

CZAS TRWANIA BADANIA:
Badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Wyniki USG prenatalnego przyszła mama otrzymuje w formie opisu i zdjęć bezpośrednio po badaniu.

 

пренатальном скринингe.
Это УЗИ, проводимое гинекологом. Благодаря ультразвуковому сигналу соответствующей частоты, можно получить изображение плода и его внутренних органов. Такой метод исследования позволяет определить правильно ли развивается плод. Это обследование является абсолютно безопасным.

Показания. Эксперты Общества гинекологов Польши рекомендуют проводить пренатальное обследование каждой беременной женщине, а в особенности в следующих случаях:
- женщинам после 35 лет;
- женщинам, которые родили ребенка с генетической патологией;
- женщинам, которые являются носителями генетических мутаций;
- женщинам, у которых во время проведения предыдущих УЗИ были обнаружены отклонения.

Подготовка. Подготовку к проведению пренатального УЗИ лучше согласовать непосредственно с врачом, который будет проводить обследование. Однако рекомендуется его проводить натощак с пустым мочевым пузырем.

Проведение. Для проведения пренатального УЗИ достаточно обнажить живот. Однако, в некоторых случаях гинеколог может принять решение о проведении трансвагинального УЗИ через влагалище. Врач просит пациентку лечь на кушетку, затем ультразвуковой головкой водит по ее животу. Гинеколог оценивает конкретные параметры, одновременно информируя женщину об их соответствии. Обследование длится от нескольких до нескольких десятков минут. Результаты пренатального УЗИ будущая мама получает в форме описания и изображений сразу после обследования.

 

Prenatal testing.

It's an ultrasound performed by a gynecologist. Thanks to the appropriate frequency of the ultrasound, it is possible to obtain an image of the fetus and its internal organs. It allows to determine whether the fetus is developing properly. It is completely safe.

Indications. Experts of the Polish Gynecological Society recommend prenatal tests for every pregnant woman, but especially in the case of:
- women after 35 years of age,
- women, who have given birth to a child with a genetic defect, or who are carriers of the genetic defect,
- women, whose previous ultrasound was abnormal.

Preparation. It is best to arrange the preparation for the examination directly with the doctor performing the examination, but it is recommended to come on an empty stomach with an empty bladder.

Process. For prenatal ultrasound, it is enough to uncover the abdomen. In some cases, however, the gynecologist may decide to perform a transvaginal examination - through the vagina. The doctor will ask the patient to lie down on the bed, and then moves the ultrasound head over the patient's belly. The gynecologist assesses specific parameters and informs the woman about their correctness on an ongoing basis.
The examination lasts from several to several dozen minutes.