EEG Dorośli

mgr Mikołaj Hinc

elektroradiolog, specjalista zdrowia publicznego

Jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierunków Elektroradiologia oraz Zdrowie Publiczne.

Swoje doświadczenie w elektroenecefalografii (EEG) zawdzięcza pracy w szpitalu wojewódzkim COPERNICUS w Gdańsku gdzie przeprowadził ponad 1000 badań EEG. Poza standardowymi badaniami posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu badań w warunkach szpitalnych oddziałów udarowych, neurologicznych oraz oddziału intensywnej opieki medycznej. Poza przeprowadzaniem badań EEG zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką radiologiczną w badaniach klinicznych, badaniami densytometrycznymi oraz badaniami elastograficznymi wątroby Fibroscan. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

W wolnym czasie gra na gitarze basowej w zespole post rockowym.