Alergolodzy

dr n. med. Jakub Łata

alergolog

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista Chorób Wewnętrznych, lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie Alergologii. Lekarski staż podyplomowy odbył w Klinice Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracował jako asystent Gdańskiego UM (2007-2012), rezydentura z chorób wewnętrznych.
Autor i współautor 12 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu alergologii klinicznej.
Zajął pierwsze miejsce i nagrodę ufundowaną przez OIL w Gdańsku na XII Międzynarodowej Konferencji Studenckiej w Gdańsku.
Brał udział w ponad 100 Konferencjach Naukowych ( krajowych i zagranicznych) z zakresu chorób wewnętrznych i alergologii. Posiada certyfikaty w zakresie poradnictwa antynikotynowego, badań czynnościowych układu oddechowego, diagnostyki i leczenia chorób alergicznych.
Jest współorganizatorem kursu doskonalącego dla lekarzy POZ " Problemy w leczeniu astmy i alergii w codziennej praktyce lekarskiej".